Xworld:Cộng đồng chia sẻ Games & Ứng dụng thế hệ mới
TRANG CHỦ
Tiếng Việt
Xworld Language
TRANG CHỦ
Hỗ trợ
Ý tưởng
Câu hỏi mà bạn muốn tìm kiếm
Articles in this section
Articles in this section
Nội dung
Ý tưởng
Ý tưởng
Sản phẩm
Sản phẩm
Tài khoản
Tài khoản
Cái ví
Cái ví
Phần thưởng
Phần thưởng

Cắt đứt khoảng cách: Đẩy mạnh người dùng để biến đổi cảnh quan kỹ thuật số với Xworld

image

Thị trường kỹ thuật số dưới Web2 đã bị các công ty công nghệ lớn như Google, Apple, Facebook và YouTube chiếm lĩnh một cách lớn. Tuy nhiên, sự tập trung quyền lực này đặt ra những vấn đề liên quan đến sự kiểm soát của người dùng, sở hữu dữ liệu và sự cạnh tranh hạn chế. Để giải quyết những vấn đề này, tham gia nền tảng Xworld, một nền tảng đề xuất ứng dụng được thiết kế theo Web3, mang lại cơ hội cho người dùng và người chơi để thay đổi tình hình hiện tại. Xworld nhằm cung cấp một điểm vào thấp cho người dùng Web2 để tiếp cận thế giới Web3 trong khi trả lại giá trị tạo ra từ sự chú ý của người dùng cho chính họ. Ngoài ra, nó cho phép những cá nhân có ảnh hưởng tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của nền tảng trong khi kiếm được phần thưởng đáng kể. Hơn nữa, Xworld cố gắng tạo ra một nền tảng kết hợp công bằng, minh bạch và hiệu quả cho các nhà phát triển, nhà quảng cáo và đối tác.

Những vấn đề với Web2:

Sự thống trị của các công ty công nghệ lớn trên thị trường kỹ thuật số Web2 đã gây ra một số vấn đề gây trở ngại cho sự độc lập và sáng tạo của người dùng.

1. Sự tập trung quyền lực:

Các công ty công nghệ lớn đã chiếm được sự kiểm soát quan trọng trên thị trường kỹ thuật số, hạn chế sự cạnh tranh và chiếm đoạt sự chú ý của người dùng. Sự tập trung quyền lực này hạn chế sự lựa chọn của người dùng và gây trở ngại cho sự đa dạng.

2. Sự kiểm soát hạn chế của người dùng và sở hữu dữ liệu:

Dưới Web2, người dùng thường phải nhượng lại dữ liệu của mình mà không có sự sở hữu hoặc kiểm soát rõ ràng. Sự thiếu kiểm soát này khiến người dùng dễ bị xâm phạm quyền riêng tư, quảng cáo nhắm mục tiêu và giám sát, làm mất lòng tin và tự chủ.

3. Thiếu minh bạch và hiệu quả:

Các nền tảng Web2 có thể thiếu minh bạch trong thuật toán của họ, dẫn đến phân phối nội dung thiên vị. Ngoài ra, hệ sinh thái quảng cáo có thể không hiệu quả, với quy trình mờ nhạt và cơ hội cạnh tranh công bằng hạn chế.

Tiềm năng của Xworld:

Xworld, với thiết kế theo Web3, cung cấp một số tính năng và cơ hội có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thống trị của Web2.

1. Rào cản thấp để tham gia:

Xworld phục vụ như một cổng vào cho người dùng Web2 để chuyển tiếp một cách liền mạch vào thế giới Web3. Bằng cách cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và trải nghiệm trực quan, Xworld giảm thiểu rào cản tham gia và khuyến khích sự tiếp nhận rộng rãi.

2. Trả lại giá trị cho người dùng:

Khác với các nền tảng Web2 thường khai thác giá trị từ sự chú ý của người dùng mà không có lợi ích đủ, Xworld nhằm đảm bảo rằng giá trị tạo ra từ sự chú ý của người dùng được trả trực tiếp cho họ. Phương pháp này tạo điều kiện cho người dùng tự quyền và thúc đẩy phân phối lợi ích công bằng hơn.

3. Động lực cho những người có ảnh hưởng:

Xworld công nhận sự ảnh hưởng của cá nhân và cho phép người dùng có ảnh hưởng liên tục thu hút người dùng mới và quảng bá nền tảng. Đáp lại, những người có ảnh hưởng này nhận được phần thưởng đáng kể, tạo ra một hệ sinh thái lợi ích chung.

4. Kết hợp công bằng và minh bạch:

Xworld cố gắng thiết lập một nền tảng kết hợp công bằng, minh bạch và hiệu quả cho các nhà phát triển, nhà quảng cáo và đối tác. Bằng cách tạo ra một môi trường coi trọng sự công bằng và sự minh bạch, Xworld khuyến khích sự hợp tác và sáng tạo.

Người dùng và người chơi có thể thúc đẩy sự thay đổi như thế nào:

Người dùng và người chơi có vai trò quan trọng trong việc biến đổi cảnh quan kỹ thuật số bằng cách tham gia nền tảng Xworld và tham gia tích cực theo các cách sau:

1. Chấp nhận sự áp dụng của Web3:

Người dùng có thể chuyển từ Web2 sang Web3 bằng cách tham gia Xworld và khám phá loạt đề xuất ứng dụng/dApp đa dạng. Sự chuyển đổi này đóng góp vào sự phát triển của một hệ sinh thái phi tập trung.

2. Lan truyền ý thức:

Người dùng có thể quảng bá Xworld và lợi ích của Web3 đến mạng lưới của họ, nâng cao ý thức về nền tảng và khuyến khích người khác tham gia. Bằng cách giáo dục người khác về những lợi ích của một cảnh quan kỹ thuật số tập trung vào người dùng và minh bạch, cộng đồng có thể mở rộng.

3. Tham gia và đóng góp:

Tham gia tích cực với Xworld, đóng góp ý kiến và hợp tác với các nhà phát triển và đối tác có thể hình thành tương lai của nền tảng. Người dùng có thể tham gia tích cực vào quyết định, nâng cao sự kiểm soát của người dùng và thúc đẩy sự sáng tạo.

Kết luận

Tóm lại, sự thống trị của các công ty công nghệ lớn trên thị trường kỹ thuật số Web2 đặt ra những thách thức như tập trung quyền lực và sự kiểm soát hạn chế của người dùng. Tuy nhiên, bằng cách tham gia nền tảng Xworld, người dùng và người chơi có thể tích cực đóng góp vào việc thay đổi hiện trạng. Xworld, với thiết kế theo Web3, cung cấp một điểm vào thấp cho thế giới Web3, trả lại giá trị cho người dùng, tạo điều kiện cho những cá nhân có ảnh hưởng và cung cấp một nền tảng kết hợp công bằng và minh bạch. Thông qua sự tham gia tích cực, lan truyền ý thức và hỗ trợ nhà phát triển và nhà quảng cáo trên Xworld, người dùng có thể thúc đẩy sự biến đổi của cảnh quan kỹ thuật số hướng tới một hệ sinh thái phi tập trung, tập trung vào người dùng và sáng tạo tốt hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể thách thức sự thống trị của Web2 và hình thành một tương lai kỹ thuật số tốt hơn.

Xworld Facebook
Xworld Twitter
Xworld Instagram
Trang này có hữu ích với bạn?
Hướng dẫn cho người mới
Trang này có hữu ích với bạn?
XWORLD: Nền tảng cách mạng hóa để kiếm tiền từ thời gian và sáng tạo của bạn
Trước
XWORLD: Nền tảng cách mạng hóa để kiếm tiền từ thời gian và sáng tạo của bạn
Sau
Cách Phần Mềm và Trò Chơi Web3 Đón Nhận Cơ Hội Mới Dưới Sự Vĩ Đại Của Các Ông Trùm Internet
Cách Phần Mềm và Trò Chơi Web3 Đón Nhận Cơ Hội Mới Dưới Sự Vĩ Đại Của Các Ông Trùm Internet